Phân tích hoạt động truyền thông với Tableau

Dự án thực tế từ tổng công ty EVN với bài toán báo cáo phân tích dữ liệu truyền thông theo hoạt động phòng Hành Chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *