Tìm hiểu về phân tích dữ liệu

Các doanh nghiệp cần phân tích dữ liệu hơn bao giờ hết. Trong lộ trình học tập này, bạn sẽ tìm hiểu về công việc và lộ trình của một nhà phân tích dữ liệu, các kỹ năng, nhiệm vụ và quy trình mà họ phải trải qua để kể một câu chuyện bằng dữ liệu giúp người quản lý có thể đưa ra các quyết định kinh doanh đáng tin cậy.

Khóa học giúp người học hiểu được vai trò của dữ liệu trong hoạt động doanh nghiệp. Hiểu được công việc của một nhà phân tích dữ liệu.

 

1.          Giới thiệu chung

2.          Tổng quan về phân tích dữ liệu

3.          Vị trí công việc với dữ liệu

4.          Nhiệm vụ của nhà phân tích dữ liệu

 

Trong Phần này, bạn sẽ biết được rằng vai trò của nhà phân tích dữ liệu là rất quan trọng đối với sự thành công của một tổ chức. Ngoài ra, các nhiệm vụ mà nhà phân tích dữ liệu thực hiện giúp đảm bảo rằng các quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu đáng tin cậy. Bạn cũng đã tìm hiểu về các vai trò khác nhau trong dữ liệu và cách người phân tích dữ liệu làm việc chặt chẽ để cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về tài sản dữ liệu của doanh nghiệp.

Khi kết thúc mô-đun này, bạn sẽ có thể:

  • Hiểu được vai trò của dữ liệu trong doanh nghiệp

  • Hiểu các công việc của một nhà phân tích dữ liệu

Điều kiện tiên quyết: Không yêu cầu

Instructor

User Avatar

0.0
0 total
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *