1. Môn học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về Internet, cách tạo một website dùng các công nghệ HTML, CSS, JavaScript. Người học được rèn luyện các kỹ năng thiết kế website tĩnh kết hợp thiết kế đồ họa.Học phần gồm:

  Chương 1. Tổng quan về thiết kế web

  Chương 2. Ngôn ngữ HTML

  Chương 3. Cascading Style Sheets (CSS)

  Chương 4. Ngôn ngữ JavaScript

  1. Nội dung chi tiết học phần

  Chương 1. Tổng quan về thiết kế web

  • Giới thiệu chung về Internet
  • Các dịch vụ cơ bản của Internet
  • Khái quát về World Wide Web
  • Một số lưu ý khi thiết kế và xuất bản website

  Chương 2. Ngôn ngữ HTML

  • Tổng quan về ngôn ngữ HTML
  • Cấu trúc tổng quát trang HTML
  • Các thẻ HTML thông dụng

  2.3.1. Các thẻ xử lý văn bản

  2.3.2. Các thẻ tạo bảng

  2.3.3. Thẻ liên kết

  2.3.4. Các thẻ đa phương tiện

  2.3.5. Các thẻ tạo khung

  • Các thẻ tạo biểu mẫu
  • Một số thẻ HTML đặc biệt

   Chương 3. Cascading Style Sheets (CSS)

  3.1. CSS là gì?

  3.2. Cú pháp CSS

  3.3. Áp dụng CSS vào trang HTML

  3.4. Selector

  3.4.1. Universal selector

  3.4.2. Type selector

  3.4.3. Identity selector

  3.4.4. Class selector

  3.4.5. Descendant selector

  3.4.6. Child selector

  3.4.7. Adjacent sibling selector

  3.4.8. Attribute selector

  3.4.9. Pseudo class selector

  3.4.10. Group selector

  3.5. Đơn vị đo lường CSS

  3.6. Kế thừa thuộc tính

  3.7. Các nhóm thuộc tính trong CSS

  3.7.1. Thuộc tính định dạng font chữ, văn bản (font, text)

  3.7.2. Thuộc tính định dạng nền (background)

  3.7.3. Mô hình hộp (box model)

  3.7.4. Các thuộc tính định margin, padding, border

  3.7.5. Thuộc tính định dạng cách hiển thị (display)

  3.7.6. Thuộc tính xác định vị trí (position)

  3.8. Float & Clear

  Chương 4. Ngôn ngữ JavaScript

  4.1. Giới thiệu về JavaScript

  – JavaScript là gì?

  – Hiệu ứng và quy tắc của JavaScript

  – Nhúng JavaScript vào trang web

  4.2. Khai báo biến

  4.3. Các kiểu dữ liệu

  4.4. Các toán tử và biểu thức

  4.5. Mảng

  4.6. Cấu trúc lập trình

  4.7. Hàm

  4.8. Các đối tượng cơ bản

  4.9. Xử lý Form và các sự kiện cho các phần tử Form

  4.10. Thư viện jQuery

  – jQuery là gì?

  – Nhúng jQuery vào trang web

  – Các hiệu ứng

  – Truy cập DOM

  1. Tài liệu

  – Sách, giáo trình chính:

  [1] Lê Minh Hoàng (2007) ‘Thiết kế web với CSS’, Nhà xuất bản Lao động – Xã Hội.

  – Sách tham khảo:

  [2] Nguyễn Trường Sinh, Thực hành JavaScrip (cho Web), NXB Lao động Xã hội, 2003

   

Instructor

User Avatar TokTips

0.0
0 total
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *