Cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về công nghệ thông tin và truyền thông, đồng thời cung cấp cho sinh viên biết sử dụng, khai thác các phần mềm để phục vụ cho công tác văn phòng trong nganh dược như: Hệ điều hành Windows, các ứng dụng tin văn phòng, mạng máy tính và Internet.

Tập trung vào khai thác các nội dung chủ yếu sau:

  • Giới thiệu và sử dụng trình soạn thảo văn bản với MS Word
  • Giới thiệu và sử dụng bảng tính điện tử với MS Excel
  • Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về các phần mềm chuyên dụng để ứng dụng vào các hoạt động chuyên môn dược như phần mềm ChemOffice 15.1 vẽ công thức hoá học phức tạp

Tin học Đại Cương - Ngành Dược

 

Nội dung gồm:

Tổng quan về CNTT – Phần mền trình chiếu

Phần I. Chương trình soạn thảo văn bản

Phần II. Bảng tính điện tử Microsoft Excel

Phần III. Công thức hóa học

 

Sinh viên đăng ký thông tin cá nhân bằng quét mã QR  qrcode dang kyhoặc bấm link tại đây Đăng ký

Tài nguyên khóa học

Giáo trình tin học đại cương

DANH SÁCH CHUYÊN ĐỀ

Slide bài giảng

Bài tập thực hành. Từng buổi học lấy bài tập thực hành tương ứng Tại Đây

Bài kiểm tra trắc nghiệm từng phần học

Giáo trình tài liệu tham khảo Mícrosoft Word 

Giáo trình tài liệu tham khảo Microsoft Excel

Giáo trình Chemoffice

 

 

 

Zalo lớp: DNU_D1503

Zalo lớp

Instructor

User Avatar TokTips

0.0
0 total
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *