SQL là ngôn ngữ dành riêng cho sử dụng trong tập lệnh và dành cho việc quản lý dữ liệu được lưu trữ trong hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ.
Hành trình làm chủ SQL của bạn bắt đầu bằng những điều sau:
 1. Các kiểu dữ liệu SQL
 2. Toán tử SQL
 3. Bình luận SQL
 4. Câu lệnh SELECT trong  SQL
 5. Câu lệnh SELECT kèm HAVING trong SQL
 6. Câu lệnh SELECT theo nhóm GROUP BY
 7. Câu lệnh SELECT không Trùng với DISTINCT
 8. Chèn dữ liệu với lệnh INSERT trong SQL
 9. Cập nhật dữ liệu với lệnh UPDATE trong SQL
 10. Câu lệnh thay thế REPLACE trong SQL
 11. Câu lệnh BETWEEN trong SQL
 12. Câu lệnh EXISTS trong SQL
 13. Câu lệnh INDEX trong SQL
 14. Câu lệnh UNIQUE trong SQL
 15. Hàm đếm COUNT trong SQL
 16. Hàm Tổng hợp AGGREGATE trong SQL
 17. Hàm Thơi gian DATE TIME trong SQL
 18. Bảng SQL
Khi bạn đã thành thạo với một số khái niệm cơ bản, chúng ta bắt đầu với các khái niệm trung gian sau:
 1. Câu lệnh chuyển đổi dữ liệu với CAST và CONVERT trong SQL
 2. Thủ tục lưu trữ STORED PROCEDURE trong SQL
 3. Trình kích hoạt TRIGGERS trong SQL

Để khóa học hiệu quả và đáp ứng tối đa nhu cầu của học viên, anh/chị vui lòng quét mã QR hoặc bấm chọn vào ĐĂNG KÝ

dangky

Link Zalo của lớp :

TÀI NGUYÊN

Bấm chọn vào

Bộ cài

YÊU CẦU

KIỂM TRA

Học viên vui lòng Bấm vào link sau để làm bài đánh giá cuối khóa:

Liên hệ giảng viên để được cấp mật khẩu!

Instructor

User Avatar Nguyễn Ngọc

0.0
0 total
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *