Tên chương trình đào tạo: Analysing & Visualizing Data với Tableau

 

Mục tiêu:

Với mục tiêu cung cấp cho học viên cách tìm hiểu về công cụ Tableau trong phân tích dữ liệu với các kiến thức cơ bản như: Kết nối và xử lý dữ liệu; Khám phá và phân tích dữ liệu; Chia sẻ cộng tác báo cáo; Một số các công cụ khác cùng Tableau.

Kết thúc khóa học, học viên có thể:

 • Giới thiệu về phân tích dữ liệu và tableau

 • Sử dụng được Tableau desktop

 • Cách xử lý dữ liệu, các hàm tính toán, các loại biểu đồ cơ bản và cách sử dụng.

 • Định dạng biểu đồ.

 • Cách phân tích dữ liệu với bản đồ, xử lý dữ liệu với Tableau Prep.

 • Thiết kế Dashboard và Story

 • Biết dùng các tính năng nâng cao của Tableau

 

NỘI DUNG

  1. Kết nối và chuẩn bị dữ liệu

  Tạo kết nối trực tiếp và trích xuất

  • Tạo kết nối trực tiếp đến nguồn dữ liệu

  • Giải thích sự khác biệt giữa việc sử dụng kết nối trực tiếp và chiết xuất

  • Tạo một trích xuất

  • Lưu thuộc tính siêu dữ liệu trong một .TDS

  • Tạo nguồn dữ liệu sử dụng nhiều kết nối

  • Thực hành: Kết nối dữ liệu với các định dạng:

  • Text/ CSV

  • Excel

  • Database

  Tạo và quản lý mô hình dữ liệu

  • Thêm các mối quan hệ vào nguồn dữ liệu

  • Thêm liên kết và liên hiệp

  • Giải thích khi nào sử dụng phép nối với mối quan hệ

  Quản lý thuộc tính dữ liệu

  • Đổi tên trường dữ liệu

  • Gán một bí danh cho một giá trị dữ liệu

  • Gán vai trò địa lý cho trường dữ liệu

  • Thay đổi kiểu dữ liệu cho một trường dữ liệu (số, ngày, chuỗi, Boolean, v.v.)

  • Thay đổi các thuộc tính mặc định cho một trường dữ liệu (định dạng số, tổng hợp, màu sắc, ngày tháng định dạng, v.v.)

  • Thực hành: Xử lý làm sạch dữ liệu

  • Thao tác với dữ liệu dạng text

  • Thao tác với dữ liệu dạng thời gian

  • Thao tác với dữ liệu dạng số

  • Thao tác với dữ liệu địa lý

  • Kết nối mối quan hệ dữ liệu

  1. Khám phá và phân tích dữ liệu

  Tạo biểu đồ cơ bản

  • Tạo biểu đồ thanh

  • Tạo biểu đồ đường

  • Tạo biểu đồ phân tán

  • Tạo bản đồ bằng dữ liệu địa lý

  • Tạo biểu đồ trục kết hợp

  • Tạo biểu đồ trục kép

  • Tạo một thanh xếp chồng lên nhau

  • Tạo bản đồ mật độ

  • Tạo biểu đồ để hiển thị các giá trị cụ thể (bảng chéo, bảng đánh dấu)

  • Thực hành: trực quan hóa dữ liệu

  • Mức cơ bản với pivot table

  • Trực quan hóa với từng loại biểu đồ thanh, đường, phân tán, địa lý, kết hợp.

  Tổ chức dữ liệu và áp dụng bộ lọc

  • Tạo nhóm bằng cách sử dụng dấu, tiêu đề và ngăn dữ liệu

  • Tạo tập hợp bằng cách sử dụng dấu và ngăn dữ liệu

  • Tổ chức các bảng kết nối thứ nguyên thành một hệ thống phân cấp

  • Thêm bộ lọc vào dạng xem

  • Thêm bộ lọc thời gian

  • Thực hành: Khai thác dữ liệu với bộ lọc và khoan sâu dữ liệu

  Áp dụng phân tích vào trang tính

  • Thêm thủ công hoặc sắp xếp được tính toán

  • Thêm một dòng tham chiếu

  • Sử dụng tính toán bảng nhanh

  • Sử dụng nhóm khối và biểu đồ

  • Tạo trường được tính toán (ví dụ: chuỗi, ngày tháng số học đơn giản)

  • Giải thích khi nào sử dụng một tham số – Hiển thị tổng số trên một trang tính

  • Thực hành: Các hàm tính toán nhanh và cơ bản theo các bài tập tình huống cụ thể của đơn vị

  1. Chia sẻ và công tác thông tin báo cáo

  Định dạng chế độ xem cho bản trình bày

  • Sử dụng màu sắc theo dữ liệu

  • Định cấu hình phông chữ

  • Định dạng đánh dấu dưới dạng hình ảnh – Định cấu hình chuyển động cho biểu đồ – Thay đổi kích thước nhãn hiệu

  • Hiển thị và ẩn tiêu đề

  • Thực hành: Kỹ thuật sắp xếp hình thức báo cáo:

  • Định dạng hình ảnh, màu sắc

  • Định dạng bố cụ, sắp xếp kích cỡ

  Tạo và sửa đổi trang tổng quan

  • Thêm trang tính vào bảng điều khiển

  • Thêm các yếu tố tương tác cho người tiêu dùng (ví dụ: bộ lọc hiển thị, công cụ đánh dấu dữ liệu, chú giải công cụ)

  • Thêm các thao tác trên bảng điều khiển (ví dụ: hành động lọc, hành động đánh dấu, kiểm soát tham số, kết nối liên kết URL)

  • Định cấu hình bố cục trang tổng quan và tạo trang tổng quan dành riêng cho các loại thiết bị

  • Tạo một câu chuyện và một điểm câu chuyện

  • Thực hành: Tùy biến trang tổng quan theo tình huống cụ thể của đơn vị

  Xem và chia sẻ dữ liệu sổ làm việc

  • Chia sẻ sổ làm việc (ví dụ: twbx dưới dạng PDF hoặc hình ảnh, xuất bản lên Máy chủ Tableau)

  • Xem và xuất dữ liệu cơ bản

  • Xuất sang Microsoft PowerPoint

  • Thực hành: Chia sẻ, cộng tác với Tableau online

  Hiểu các kích thước và thước đo

  • Giải thích loại thứ nguyên thông tin cơ bản

  • Giải thích các loại công thức thông tin thường có

  • Giải thích sự khác biệt giữa công thức measures và demensions

  1. Hiểu các khái niệm về Tableau

  Hiểu các trường rời rạc và liên tục

  • Giải thích cách các trường rời rạc được hiển thị

  • Giải thích cách các trường liên tục được hiển thị

  • Giải thích sự khác biệt giữa các phần ngày tháng rời r ạc và giá trị ngày tháng liên tục

  Hiểu tổng hợp

  • Giải thích tổng hợp mặc định cho các công thức

  • Mô tả cách một công thức tổng hợp thay đổi khi các thứ nguyên được thêm vào chế độ xem

  • Thực hành: Các tình huống thực tế của đơn vị

ĐĂNG KÝ

Để khóa học hiệu quả và đáp ứng tối đa nhu cầu của học viên, anh/chị vui lòng quét mã QR hoặc bấm chọn vào ĐĂNG KÝ

Link Zalo của lớp : https://zalo.me/g/fqlust378zalo.me/g/fqlust378

TÀI NGUYÊN

Bấm chọn vào ĐÂY ĐỂ LẤY TÀI NGUYÊN KHÓA HỌC

Bộ cài Tableau Desktop – bản dùng thử ( chú ý đăng ký thông tin khi tải hoặc sau cài đặt)

YÊU CẦU

Các hệ điều hành

Windows

Mac

KIỂM TRA

Học viên vui lòng Bấm vào link sau để làm bài đánh giá cuối khóa: https://testmoz.com/q/11071158

Liên hệ giảng viên để được cấp mật khẩu!

Instructor

User Avatar TokTips

0.0
0 total
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *